ΑΦΜ: 094184171     *     Αρ. ΓΕΜΗ: 249740100

Εταιρική ΤαυτότηταΔραστηριότητεςΙδιωτικές ΟικοδομέςΘυγατρικέςΑγγελίεςΕπικοινωνία
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εταιρική Ταυτότητα

 

...αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων
Ιλιάδα, Ζ' 208

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. κάτοχος ανωτέρου εργοληπτικού πτυχίου είναι μία δυναμική παρουσία ανάμεσα στις τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας.

Ως ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί από 25ετίας και αποτελεί συνέχεια της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Ντινόπουλου, η οποία ιδρύθηκε το 1971.

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. αναλαμβάνει και εκτελεί δημόσια κυρίως έργα με γνώμονα την έγκαιρη παράδοση ολοκληρωμένων έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας. Διαθέτει υποδομή υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό με μεγάλη εμπειρία και συνέπεια. Από το 2003 κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001.

Δραστηριοποιείται στην εκτέλεση δημοσίων κυρίως έργων μεγάλου προϋπολογισμού και υψηλής τεχνογνωσίας όπως αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, σιδηροδρομικά, αποχετευτικά, μεγάλα κτίρια, κ.λ.π. έργα υποδομής, καθιστώντας την ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. μία από τις πιο αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Το 2004 αναλαμβάνει έργα στην Ρουμανία με θετικά αποτελέσματα και προοπτικές επέκτασης.