ΑΦΜ: 094184171     *     Αρ. ΓΕΜΗ: 249740100

Εταιρική ΤαυτότηταΔραστηριότητεςΙδιωτικές ΟικοδομέςΘυγατρικέςΑγγελίεςΕπικοινωνία
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εταιρική Ταυτότητα→Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως ισχύει μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/01/2021 είναι η ακόλουθη:

  • ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
  • ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής
  • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικονομολόγος, Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής
  • ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος
  • ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τοπογράφος Εργοδηγός, Σύμβουλος
  • ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Σύμβουλος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας άλλες δεσμεύσεις της Εταιρείας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά: