ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΉΡΑΓΓΑΣ ΑΙΓΊΟΥ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΚΙΆΤΟ - ΑΊΓΙΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΥΨΗΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ - ΠΑΤΡΏΝ
Κύριος Έργου:ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:72,600,000
Περίοδος κατασκευής:
Σύντομη περιγραφή:

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακαίνισης του σιδηροδρομικού δικτύου στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα της ΕΡΓΟΣΕ.

Η παρούσα εργολαβία αφορά:

  • τις εργασίες της κατασκευής σήραγγας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με υπόγεια διάνοιξη μήκους 3.252 μ.
  • την κατασκευή τριών στοών διαφυγής, ανά 1.000μ. περίπου μήκους κύριας σήραγγας, και των οδών πρόσβασης σε αυτές.
  • την κατασκευή των τεχνικών εισόδου και εξόδου με την μέθοδο cut and cover.
  • την κατασκευή πασσαλότοιχου και λοιπών τεχνικών έργων.