ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΌΔΡΟΜΟΥ (ΤΡΑΜ) ΣΤΗ ΒΟΎΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΈΝΤΑΞΉΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΓΛΥΦΆΔΑΣ, ΒΟΎΛΑΣ & Π. ΦΑΛΉΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΌΜΗΣΗ ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΆ, ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΉΣ ΌΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΔΌΧΟΥ ΠΑΎΛΟΥ & ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΆ, ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΟΔΟΎ ΑΧΙΛΛΈΩΣ)
Κύριος Έργου:ΤΡΑΜ ΑΕ
Προϋπολογισμός:10.900.000
Περίοδος κατασκευής:2006 - 2007
Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για το δεύτερο έργο κατασκευής τραμ στην Αθήνα και αποτελεί προέκταση του ήδη εν λειτουργία τροχιόδρομου από το τερματικό σταθμό στην Γλυφάδα, προς την Βούλα;