ΔΊΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
Κύριος Έργου:ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ>
Προϋπολογισμός:11.900.000
Περίοδος κατασκευής:2008 - 2011
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών στη Διοικητική Περιοχή Ιωαννίνων:
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών μέσης και χαμηλής τάσης
 • Διευθέτηση και βοηθητικές εργασίες επί υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων υποσταθμών Διανομής και εγκατάσταση εξοπλισμού υποσταθμών Διανομής εσωτερικού χώρου
 • Εργασίες σε υποσταθμούς και Υ/Σ εσωτερικού χώρου
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή υπόγειων παροχών και συνδέσεών τους με το δίκτυο
 • Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση εναέριων παροχών χαμηλής τάσης
 • Συντήρηση εναέριων εγκαταστάσεων Μ.Τ. και Χ.Τ.
 • Τοποθέτηση-εκτοποθέτηση και σύνδεση-αποσύνδεση μονοφασικών και τριφασικών μετρητών
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων τηλεπικοινωνιακών γραμμών
 • Επισκευή ή αντικατάσταση τμημάτων σε υπάρχουσες γραμμές
 • Εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ.