ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΓΩΓΏΝ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΊΟΥ ΚΑΙ ΓΈΡΑΚΑ
Κύριος Έργου:ΕΥΔΑΠ
Προϋπολογισμός:3.067.701
Περίοδος κατασκευής:2007 - 2009
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην κατασκευή αγωγών αποχέτευσης στους Δήμους Αμαρουσίου και Γέρακα Η Εργολαβία περιελάμβανε τη κατασκευή 1000 μέτρων αργιλοπυριτικών αγωγών και 2000 μ. προκατασκευασμένων αγωγών σκυροδέματος για την αποχέτευση ακαθάρτων στους Δήμους Αμαρουσίου και Γέρακα. Στην εργολαβία επίσης συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή 400 μ. προκατασκευασμένων σωλήνων από σκυρόδεμα με την μέθοδο των μικροσήραγγας στην περιοχή Γέρακα, και παράλληλα την κατασκευή 10 φρεατων αρχής και πέρατος μικροσήραγγας. Συνολικά κατασκευάστηκαν 100 Φρεάτια αποχέτευσης