ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΒΌΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΊΔΑΣ ΝΟΜΟΎ ΑΙΤ/ΝΊΑΣ
Κύριος Έργου:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:15.375.000
Περίοδος κατασκευής:2005 - 2009
Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή:
  • αρδευτικού δικτύου από σωληνες PVC μήκους περίπου 58χλμ με τις απαραίτητες συσκευές και φρεάτια
  • καταθλιπτικού αγωγού από χαλυβδοσωλήνες μήκους περίπου 4,5χλμ
  • τέσσερα αντλιοστάσια με όλο τον η/μ εξοπλισμό (περιλαμβάνεται η κατασκευή 85 πασσάλων Φ0,80 συνολικού μήκους 1.330μ)
  • οκτώ δεξαμενές ρύθμισης
  • αγροτική οδοποϊία : βελτιώσεις σε μήκος περίπου 45χλμ και νέα σε μήκος περίπου 7χλμ