ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ Ν. ΧΊΟΥ
Κύριος Έργου:ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
Προϋπολογισμός:5.850.000
Περίοδος κατασκευής:2008 - 2010
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η μελέτη και κατασκευή :
  • Χ.Υ.Τ.Α σε έκταση περίπου 30.000m2 και ελάχιστου ωφέλιμου όγκου 270.000m3
  • δικτύου συλλογής βιοαερίου και πυρσό καύσης
  • εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (αντλιοστάσια και δεξαμενές με τον η/μ εξοπλισμό)
  • όλων των συνοδών έργων για την σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως κτήριο διοικήσεως, φυλάκιο , ζυγιστήριο κ.α.
  • διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (η/μ δίκτυα), φυτεύσεις, αντιπυρική ζώνη, αντιπλημμυρικά έργα
  • έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης