ΕΡΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τόπος Έργου:Ελευσίνα Αττικής