ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 150 KV ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.106.635 €
Περίοδος κατασκευής: 1978 - 1980
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή δύο κέντρων διανομής μέσης τάσης 150/20 KV.
  • Κατασκευή βατών σηράγγων για την διέλευση καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μέσης ισχύος, στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών, συνολικού μήκους 1.000 μ και ωφέλιμης διατομής 36 μ2.