ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός: 1.347.540 €
Περίοδος κατασκευής: 1985 – 1987
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Χαμοστέρνας με την οδό Θεσσαλονίκης και τις γραμμές του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου (ΗΣΑΠ).
  • Κατασκευή δύο οδικών γεφυρών συνολικού μήκους 350,00 μ.
  • Κατασκευή μίας γέφυρας ΗΣΑΠ