ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 2.539.787 €
Περίοδος κατασκευής: 1984 – 1988
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, δυναμικότητος 100 κλινών.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • Ιατρικός εξοπλισμός