ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ «ΜΕΣΤΗ – ΜΑΚΡΗ» ΚΑΙ «ΜΑΪΣΤΡΟΥ – ΛΟΥΤΡΩΝ» (Ν. ΕΒΡΟΥ)
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός: 1.609.503 €
Περίοδος κατασκευής: 1983 - 1987
Σύντομη περιγραφή:

Πλήρης κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 16 χλμ, πλάτους 19,50 μ, δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με νησίδα.