ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ)
Κύριος Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός:1.602.350 €
Περίοδος κατασκευής:1986 – 1988
Σύντομη περιγραφή:

Κατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 2 χλμ, μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Δομοκού – Λάρισας.

Το έργο στο σύνολό του κατασκευάσθηκε σε βαθύ όρυγμα μέγιστου βάθους 20 μ.