ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.700 Μ2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κύριος Έργου:ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΛΥΧΝΙΑ» - Ν.ΨΥΧΙΚΟ
Προϋπολογισμός:1.500.000 €
Περίοδος κατασκευής:1989 – 1992