ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΜΙΧΕΛΗ» ΔΗΜΟΥ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κύριος Έργου:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός:600.000 €
Περίοδος κατασκευής: 1987 – 1991