ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΟΥΡΙΟΥ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΖΗΛΕΥΤΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 5.848.863 €
Περίοδος κατασκευής: 1998 - 2001
Σύντομη περιγραφή:

Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου μεταξύ του ποταμού Σπερχειού και των υπωρειών του όρους Όθρυος, έργο που εξυπηρετεί αρδευόμενη έκταση 55.000 στρ.

Κατασκευή τριών (3) φραγμάτων

  • Χωμάτινο φράγμα στην κοίτη του χειμάρρου Στυρφακόρεμα. (Υψόμετρο στέψης 193,85 μ)
  • Χωμάτινο φράγμα στην κοίτη του χειμάρρου Βοϊδόρεμα. (Υψόμετρο στέψης 203,0 μ.)
  • Χωμάτινο φράγμα στην κοίτη του ρέματος Δριματόρεμα. (Υψόμετρο στέψης 206,50 μ.)

Κατασκευή τριών τάφρων αποστράγγισης συνολικού μήκους 10,086 χλμ

Κατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 18 χλμ.