ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ – ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
Κύριος Έργου: ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 22.743.947 €
Περίοδος κατασκευής: 1999 - 2002
Σύντομη περιγραφή:

Πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, με επιτρεπόμενη ταχύτητα 200 χλμ/ώρα και φορτίο 22,5 ton ανά άξονα, συνολικού μήκους 45 χλμ.

Ειδικότερα έγιναν οι κάτωθι σιδηροδρομικές εργασίες.

  • Έλεγχος σιδηροτροχιών με υπέρηχους (Speno)
  • Αποξήλωση σιδηροδρομικής γραμμής
  • Μεταφορά και διάστρωση σκύρων και διασπορά υλικών γραμμής
  • Στρώση γραμμής
  • Λύσιμο, δέσιμο, συγκόλληση και στρώση υπαρχουσών αλλαγών.
  • Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση γραμμής και αλλαγών.
  • Συγκόλληση σιδηροτροχιών
  • Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μήκους 21,5 χλμ.