ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 140.865.737 €
Περίοδος κατασκευής: 1999 - 2003
Σύντομη περιγραφή:
  • Πλήρης κατασκευή τμήματος Εγνατίας οδού μήκους 32,42 χλμ, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 28,4 μ, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο, μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης, μία λωρίδα καθοδήγησης και στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey.
  • Κατασκευή 14 γεφυρών
  • Λοιπά μεγάλα και μικρά τεχνικά