ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Γ’)
Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Προϋπολογισμός: 14.996.984 €
Περίοδος κατασκευής: 1998 - 2001
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μυτιλήνης : 10,65 χλμ
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων : 7,6 χλμ
  • Αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων εντός της πόλης της Μυτιλήνης.
  • Κατασκευή πασσαλοφράγματος, αλληλοτεμνόμενων πασσάλων, για την προστασία της εκβολής του ρέματος Λαγκαδά.
  • Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου κατασκευάστηκε εντός αρχαιολογικού χώρου με ταυτόχρονη επίβλεψη και εποπτεία της τοπικής Κ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με πολλά αρχαιολογικά ευρήματα.