ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) ΑΠΟ ΧΘ 346+00 ΕΩΣ ΧΘ 368+00
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός: 88.041.085 €
Περίοδος κατασκευής: 1995 - 1999
Σύντομη περιγραφή:
  • Πλήρης κατασκευή αυτοκινητοδρόμου 22,00 χλμ με δύο λωρίδες κυκλοφορίες και μία λωρίδα εκτάκτου ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρικά νησίδα.
  • Κατασκευή παράπλευρων δρόμων συνολικού μήκους 30,75 χλμ και πλάτους 6,0 μ.
  • Κατασκευή έργων αποχετεύσεως και αποστράγγισης ομβρίων υδάτων
  • Κατασκευή (4) γεφυρών ανοίγματος 69,50 μ, 26,0 μ, 27,00 μ.
  • Κατασκευή σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνοδότησης του αυτοκινητοδρόμου