ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ COMEDEAST
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Προϋπολογισμός: 6.000.000
Περίοδος κατασκευής: 1990 - 1994
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή επικλινούς σήραγγας με χρήση εκρηκτικών υλών
  • Κατασκευή κατακόρυφου φρέατος βάθους 40μ διατομής 5,50μ x 5,50μ
  • Διαπλάτυνση κατά πλάτος και καθ’ ύψος υπαρχουσών σηράγγων
  • Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας