ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ (ΤΡΑΜ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κύριος Έργου:ΤΡΑΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 223.920.000 €
Περίοδος κατασκευής: 2001 – 2004
Σύντομη περιγραφή:

Κατασκευή τροχιόδρομου (ΤΡΑΜ) διπλής γραμμής συνολικού μήκους 25 χλμ στην μείζονα περιοχή της Αθήνας (κλάδος από Ν.Φάληρο έως Γλυφάδα και κλάδος από Π.Φάληρο έως Σύνταγμα).

Η ΘΕΜΕΛΗ κατασκεύασε τον κλάδο από Ν.Φάληρο έως Γλυφάδα μήκους 6 χλμ.

  • Έργα πολιτικού μηχανικού
  • κατασκευή υποδομής τροχιοδρομικού διαδρόμου
  • κατασκευή μεγάλων και μικρών τεχνικών
  • κατασκευή στρώσης γραμμών
  • κατασκευή σταθμών και αποβάθρων
  • διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων παροχής ισχύος, ηλεκτροδότησης, σηματοδότησης και ελέγχου τροχαίου υλικού.
  • Κατασκευή των αμαξοστασίων και των συνεργείων συντήρησης στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού.