ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ» (SLAB TRACK) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Χ.Θ. 374+625 – Χ.Θ. 381+547 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ)
Κύριος Έργου: ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 14.673.514 €
Περίοδος κατασκευής: 2002 – 2003
Σύντομη περιγραφή:

Κατασκευή της επιδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα της σήραγγας Τεμπών, μήκους 6,922 χλμ.

Η κατασκευή της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα στην σήραγγα των Τεμπών, έγινε με χρήση της τεχνολογίας “slab track” (σταθερή επιδομή).

Είναι έργο εξαιρετικά σημαντικό και πρωτοποριακό στη χώρα μας καθώς το σύστημα σταθερής επιδομής (slab track), που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί νεώτερη εξέλιξη στην κατασκευή σιδηροδρομικών δικτύων και απαιτεί ειδική τεχνογνωσία.

Στο σύστημα αυτό οι σιδηροτροχιές εδράζονται σε άκαμπτη πλάκα από σκυρόδεμα, αντί του παραδοσιακού συστήματος έδρασης σε έρμα, με σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι του παραδοσιακού συστήματος έδρασης, καθότι εξασφαλίζει έως και τριπλάσιο χρόνο λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων χωρίς συντήρηση του δικτύου.