ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ» ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός: 32.724.871 €
Περίοδος κατασκευής: 2001- 2007
Σύντομη περιγραφή:
  • Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου αεροδρομίου συνολικής επιφάνειας 14.532 μ2 κλειστών και 8.523 μ2 ανοικτών στεγασμένων χώρων.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφάνειας 65.000 μ2
  • Η θεμελίωση του κτιρίου έγινε με φρεατοπασσάλους Φ120 συνολικού μήκους 10.500 μ.
  • Πλήρης κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υποδομής και λειτουργίας του αεροδρομίου, ήτοι: ηλεκτρολογικά – κλιματισμός – υδραυλικά – πυροπροστασία και σύστημα διακίνησης αποσκευών.