ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000
Κύριος Έργου: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 57.226.705 €
Περίοδος κατασκευής: 2001 – 2007
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή τμήματος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του λιμένα Ν.Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, μήκους 6 χλμ.
  • Πρόκειται κυρίως για την κατασκευή της σήραγγας Περάματος μήκους 3,52 χλμ και της σήραγγας αερισμού και διαφυγής συνολικού μήκους 175 μ.
  • Η σήραγγα έχει εσωτερική επιφάνεια πάνω από την στάθμη των σιδηροτροχιών 46,16 μ2 με μέγιστο πλάτος 7,8 μ και ύψος στην κλείδα +6,80 μ.
  • Η διάνοιξη γίνεται σε ασβεστόλιθους και ασβεστολιθικά λατυποπαγή εδάφη.