ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΝΑΤΊΑΣ ΟΔΌΥ : ΣΉΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΊΟΥ – ΣΉΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 130.594.277€
Περίοδος κατασκευής: 1999 – 2005
Σύντομη περιγραφή:
  • Πλήρης κατασκευή δύο διδύμων διπλής κατεύθυνσης σηράγγων, εκατέρωθεν του Μετσοβίτικου ποταμού ώστε η Εγνατία Οδός να διασχίσει τα ορεινά ηπειρωτικά εδάφη της περιοχής της Κατάρας.
  • Δίδυμη σήραγγα Αγ.Νικολάου συνολικού μήκους 2 x 350μ
  • Δίδυμη σήραγγα Ανηλίου συνολικού μήκους 2 x 2,13 χλμ
  • Πλήρης κατασκευή συνδετήριας οδού του κόμβου Μετσόβου με την υφιστάμενη εθνική οδό.
  • Βελτίωση της οδού μεταξύ Μετσόβου και Ανηλίου μήκους 5,5 χλμ.
  • Το έργο κατασκευάζεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και η εκτέλεσή του απαιτεί απόλυτο σεβασμό στην αποκατάσταση του τοπίου της περιοχής.