ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ : ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ (Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ)
Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός: 27.879.677 €
Περίοδος κατασκευής: 1997 - 2001
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή τμήματος ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ για την παράκαμψη της πόλης του Αγρινίου.
  • Κατασκευή γεφυρών (4) ανοιγμάτων από 20 μ έως 34,5 μ,
  • Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου συνολικού μήκους 7,922 χλμ.
  • Πλήρης κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας μήκους 3,042 χλμ, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο.