ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΛΜ 310 – 319
Κύριος Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 31.694.791 €
Περίοδος κατασκευής: 1991 - 1994
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή επιχώματος γραμμής σε μήκος 4,5 χλμ
  • Μελέτη – κατασκευή γέφυρας ποταμού Ενιπέα μήκους 322 μ.
  • Θεμελίωση γέφυρας με φρεατοπασσάλους Φ1,20 και βάθος 40μ.
  • Κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγα μήκους 1.100 μ., διατομής 100 μ2
  • Λοιπά τεχνικά έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου