ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ – ΧΛΜ 473
Κύριος Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 10.271.460 €
Περίοδος κατασκευής: 1991 - 1994
Σύντομη περιγραφή:
  • Κατασκευή επιχώματος γραμμής σε μήκος 4,1χλμ με μέγιστο ύψος 6,0 μ.
  • Εξυγίανση με γεωϋφασμα και κατακόρυφα στραγγιστήρια βάθους 20 μ.
  • Γέφυρα επί του ποταμού Αλιάκμονα μήκους 439 μ.
  • Θεμελίωση σε φρεατοπασσάλους διαμέτρου 1,20 μ. και βάθους 60 μ.
  • 14 ανοίγματα (30,5 μ. και 30,50 μ.)
  • Λοιπά τεχνικά έργα