Εταιρική ΤαυτότηταΔραστηριότητεςΙδιωτικές ΟικοδομέςΘυγατρικέςΜηχανήματα προς πώλησηΕπικοινωνία
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Θυγατρικές→Themeli Constructii SRL

 

Η εταιρεία THEMELI CONSTRUCTII S.R.L. είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΘΕΜΕΛΗΣ Α.Ε. Στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία στο Βουκουρέστι επι της οδού Piata St.Stefan No 13, Sec II.

Η δραστηριότητα της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. στην Ρουμανία αφορά την κατασκευή δύο έργων:

  1. «Έργα αποκατάστασης της γραμμής Τραμ και των οδεύσεων καλωδίων συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος στην Galea Giulesti από το Sos Orhideelor μέχρι την οδό Patrarului» Βουκουρέστι Ρουμανία.
    Πρόκειται για σύμβαση (3.438.640€ χωρίς ΦΠΑ) η οποία υπεγράφη με την REGIA AUTONOMIA DE TRANSPORT BUCURESTI και αφορά την αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό τμήματος του Τραμ του Βουκουρεστίου, σε μήκος 4.114μ. διπλής γραμμής τροχιόδρομου.
  2. «Ανακαίνιση αμαξοστασίου τραμ στο Βουκουρέστι». Πρόκειται για σύμβαση (7.050.000€ χωρίς ΦΠΑ) η οποία υπεγράφη με την REGIA AUTONOMIA DE TRANSPORT BUCURESTI και αφορά την ανακαίνιση αμαξοστασίου τραμ στο Βουκουρέστι .

Η ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. έχει ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης για το έργο «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της υποδομής του Τράμ στο Δήμο Ιάσι» προυπολογισμού 4.500.000€ χωρίς ΦΠΑ, και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.