Εταιρική ΤαυτότηταΔραστηριότητεςΙδιωτικές ΟικοδομέςΘυγατρικέςΜηχανήματα προς πώλησηΕπικοινωνία
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εταιρική Ταυτότητα→Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όπως ισχύει μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2008 είναι η ακόλουθη:

  • ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
  • ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής
  • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οικονομολόγος, Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής
  • ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, Πολιτικός Υπομηχανικός, Σύμβουλος
  • ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος
  • ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος
  • ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τοπογράφος Εργοδηγός, Σύμβουλος
  • ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Τοπογράφος Μηχανικός, Σύμβουλος
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός-ΤΕΙ, Σύμβουλος
  • ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Σύμβουλος